Energetická optimalizácia

Snažíme sa o kvalitné poskytovanie služieb a vývoj produktov. Použitím najnovších technológií zabezpečujeme vysokú dostupnosť a efektívnosť riešení.
Spokojnosť našich klientov často prerastá do partnerskej spolupráce aj v iných oblastiach, kde im pomáhame, či už vývojom softvéru, odporúčaním alebo štúdiami, prekonávať zložité situácie a zvýhodňovať ich pozíciu na energetickom trhu.
Jedným z dôvodov úspechu našej spoločnosti sú aj spokojní zamestnanci, ktorí s ochotou poskytujú svoje odborné znalosti a neustále sa vzdelávajú v oblastiach, ktoré sú potrebné pre našich klientov.
Udržanie tvorivého prostredia a partnerskej spolupráce považujeme za dôležité meradlo a hlavný cieľ úspechu.

Pre klientov s možnosťami ovplyvňovania výroby alebo spotreby poskytujeme nepretržité 24/7 služby optimalizácie automatického riadenia, plánovania a nákupu elektrickej energie za účelom znižovania nákladov na odchýlku bilančnej oblasti.

Uvedomujeme si, že finančná realizácia takýchto projektov býva veľmi náročná, preto našim klientom ponúkame možnosť realizácie formou priebežného splácania z dosiahnutého zisku.

Súčasťou služby je aj vizualizácia energetickej sústavy podniku s možnosťou nastavovania parametrov ovplyvňujúcich priebeh regulácie. Táto vizualizácia je dostupná aj pre tablety či mobilné telefóny, čím zabezpečujeme vysokú informovanosť a dostupnosť pre našich klientov, nech sú v práci alebo trávia chvíle voľna.

Naším zákazníkom ponúkame aj možnosť upozorňovania na želané stavy energetickej sústavy formou mailov alebo sms správ, čím ich odbremeňujeme od večného vysedávania za obrazovkou počítača.